Snerydning i Holstebro og Mejdal

Snerydning på fortove og stier udføres hurtigt og professionelt.

Snerydning Holstebro
Snerydning Holstebro

Alle ugens dage inkl. lørdag/søndag

Benyt evt. lejligheden til at få talt med dine naboer om muligheden for at etablere en fælles løsning på jeres vej.

Sæsonen starter 1/1 og slutter 31/12.

Tilmeld dig på tlf.: 21 49 55 49 eller mail kurtkjaergaard@mail.dk

Prisen på snerydning udgør således helårligt:

Pr. husstand med fælles løsning for hele vejen     –     320 kr. + moms

Pr. husstand med egen løsning                                –     400 kr. + moms

Info vedr. snerydning

Vi tilbyder snerydning på fortove, stier og parkeringsarealer i de områder, hvor vi i forvejen har uddelt en løbeseddel. Målet er med tiden at dække hele Holstebro – men er du i tvivl, er du velkommen til at ringe eller tage et kig under siden "Hvor kører vi," hvor alle gadenavne er listet op.
Snerydning foregår i de fleste tilfælde med kost, som fejer i en bredde af 1,20 meter. Det er vores erfaring, at kosten fejer bedst i bund, således at saltning i mange tilfælde er overflødig.