Velkommen

KK Service er et seriøst firma med højt engagement, som lægger vægt på god service.    

Vi har for øje, at et godt samarbejde beror på kvalitet, faglig ekspertise, aflevering til tiden samt til den aftalte pris.                                           

Firmaets ansatte er med hver sin erfaring inden for hver sit specialområde således altid rustet til at yde den bedste indsats.

Firmaet har de seneste år specialiseret sig inden for forskellige former for service- og anlægsarbejde.

Sammen med en kompetent maskinpark er firmaet således klar til at tage sig af opgaver, såsom:

  • Brolægning og alle typer for belægning med granit, fliser, beton, grus, m.v.
  • Pasning, nyanlægning og renovering af haver og grønne områder
  • Jord og kloakarbejde
  • Vinterbekæmpelse

Vi modtager private kunder såvel som offentlige. Ligeledes servicerer vi boligforeninger, institutioner og virksomheder af enhver art.

Vi er meget opmærksomme på at højt engagement, god rådgivning og ekspertise skaber værdi for vores kunder og eventuelle samarbejdspartnere. Det være sig i kvalitetsmæssigt sammenhæng, men også med hensyn til overholdelse af tids- og prisaftaler.

Snerydning i Holstebro

Snerydning på fortove, indkørsler og stier udføres hurtigt og professionelt.
Vi rydder alt fra stier og fortove til veje og parkeringspladser.

Grøn service

Vi klarer alle de typiske udendørsvedligeholdelsesopgaver.

Læs meget mere om:

  • Pasning af grønne områder.
  • Nyanlæg og renovering.
Tag- og facaderens

De fleste ved at alger og mos udover det kosmetiske, har en skadelig virkning på vore tage. Bevoksninger af alger og mos holder på fugten, og kan medføre frostsprængninger i tagpladerne om vinteren.