Udendørsvedligeholdelse

Vi klarer alle de typiske opgaver.

Arbejdet kan udføres som ejendomsserviceabonnement eller timebetaling.

Kontakt os og få en aftale om et uforpligtende besøg omkring plejen af jeres udearealer.

Grøn Service
Grøn Service

Pasning af grønne områder

 • Græsklipning og pleje af plænearealer
 • Gødskning og vertikalskæring
 • Ukrudtbekæmpelse i bede og på belægning
 • Buskrydning
 • Hækklipning
 • Beskæring af træer og buske
 • Træfældning, topkapning og flisning
 • Algebekæmpelse på hegn og fliser
 • Fejning af stier, pladser m.m.
 • Snerydning
   

Nyanlæg og renovering

 • Levering og udlægning af muld
 • Levering og etablering af ny beplantning og græsplæne
 • Etablering af stauderbede og surbundsbede
 • Etablering af stier, terrasser, indkørsler, parkeringsplads m.m.

Serviceaftaler
Ejendomsserviceabonnement

 • Aftaler fra 1 mdr. til 3-års varighed
 • Aftaler med faste besøgstider. F.eks. besøg hver fredag fra apr. – okt. og hver anden fredag fra okt. – apr.
 • Aftaler med variable ydelser og fast pris pr. gang
 • Fastpris aftaler med tilstandskriterier, hvor området passes i henhold til det ønskede udseende
 • Betalingsplan, således at I præcist ved, hvad der skal betales hvornår

Timebetaling
Vi laver også gerne en aftale med timebetaling.
Enten med faste tilstandskriterier eller efter behov og ønsker.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på netop jeres ønske på tlf.: 21 49 55 49.